Lĩnh vực hoạt động chính

  sản xuất trà các loại

@@@@@@@
					

Cơ sở sản xuất trà Thiên Thảo

  • Tên tiếng Anh: Thien Thao Tea Private Enterprise
  • Địa chỉ: 423 Hùng Vương, Lạc Thiên, D\\\'ran, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : 3849522
  • Fax : 3626207
  • Email :
  • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn