Người lãnh đạo

 • Họ và tên: Phạm Thị Xuân Nguyệt
 • Điện thoại: 3 756 702
 • Email:
@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 57
  [NameVi] => Đà Nẵng
  [NameEn] => Da Nang
  [Code] => 511
  [Status] => 1
)
					

Công Ty Cổ Phần Dệt May 29-3

 • Tên tiếng Anh: March 29 Textile Garment Joint Stock Company
 • Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại : +84 (511) 3 756 702
 • Fax : +84 (511) 3 759 622
 • Email :
 • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn