Người lãnh đạo

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
 • Điện thoại:
 • Email:

Lĩnh vực hoạt động chính

Công ty Xổ  số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp  Đồng Nai tiền thân là Ban Xổ số kiến thiết  Đồng Nai được thành lập từ tháng 6 năm 1979 hoạt  động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có  thu, sau 3 năm hoạt động, ngày 28/5/1982 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 929/QĐ-UBT chấp nhận cho đơn vị chuyển sang hạch toán kinh tế  độc lập với chức năng tổ chức quản lý công tác phát hành vé số kiến thiết, quay số mở  thưởng và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương, chịu sự quản lý và chấp hành các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, sử dụng tốt lực lượng lao động, tài sản, tiền vốn, không ngừng tăng tích lũy.

Năm 1987, thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng và chỉ đạo của Bộ  Tài chính về việc thực hiện đổi mới cơ  chế tổ chức kinh doanh của hoạt động xổ số kiến thiết trong cả nước, Ban Xổ số kiến thiết Đồng Nai được đổi thành Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh theo quyết định số 947/QĐ-UBT ngày 12/6/1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 34
  [NameVi] => Đồng Nai
  [NameEn] => Dong Nai
  [Code] => 61
  [Status] => 1
)
					

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Nai

 • Tên tiếng Anh: Dong Nai Lottery & General Services Co,. Ltd
 • Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại : +84 (61) 3810639
 • Fax : +84 (61) 3821066
 • Email : info@xosodongnai.com.vn
 • Website : www.xosodongnai.com.vn

Video

Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn