@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 32
  [NameVi] => Thành phố Hồ Chí Minh
  [NameEn] => Hochiminh city
  [Code] => 8
  [Status] => 1
)
					

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xử Lý Chất Thải Rắn Việt Nam

 • Tên tiếng Anh:
 • Địa chỉ: 42 - Lý Văn Phức - Quận 1 Thành phố Hồ Chí Min h Việt Nam
 • Điện thoại : +84 (8) +84 - 8 - 3820 5958
 • Fax : +84 (8) +84 - 8 - 3820 3240
 • Email :
 • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn