Cty Dragon Line-Cn | Doanh Nghiệp Sài Gòn

 

Người lãnh đạo

 • Họ và tên: Ông Kenny Phạm
 • Điện thoại: 918792750
 • Email:

Lĩnh vực hoạt động chính

100% Vốn Nước Ngoài

@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 32
  [NameVi] => Thành phố Hồ Chí Minh
  [NameEn] => Hochiminh city
  [Code] => 8
  [Status] => 1
)
					

Cty Dragon Line-Cn

Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn