Cty Khánh Vân TNHH | Doanh Nghiệp Sài Gòn

 
@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 84
  [NameVi] => Khánh Hòa
  [NameEn] => Khanh Hoa
  [Code] => 58
  [Status] => 1
)
					

Cty Khánh Vân TNHH

 • Tên tiếng Anh:
 • Địa chỉ: Tổ 2, X. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang,
 • Điện thoại : +84 (58) 3831048, 3832317
 • Fax : +84 (58) 3832317
 • Email : khanhvan-nt@dng.vnn.vn
 • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn