Người lãnh đạo

 • Họ và tên: Ông Kumar Tillir
 • Điện thoại: 918033019
 • Email:

Lĩnh vực hoạt động chính

100% Vốn Nước Ngoài

@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 34
  [NameVi] => Đồng Nai
  [NameEn] => Dong Nai
  [Code] => 61
  [Status] => 1
)
					

Cty Olam Việt Nam TNHH

 • Tên tiếng Anh:
 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Bình, Đường 5, Tp. Biên Hòa,
 • Điện thoại : +84 (61) 3992126, 3992124
 • Fax : +84 (61) 3992360
 • Email :
 • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn