Người lãnh đạo

 • Họ và tên: Ông Hsu Ching Feing
 • Điện thoại: 918323670
 • Email:

Lĩnh vực hoạt động chính

100% Vốn Nước Ngoài

@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 34
  [NameVi] => Đồng Nai
  [NameEn] => Dong Nai
  [Code] => 61
  [Status] => 1
)
					

Cty Tung Kong TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản & Nước Đá

 • Tên tiếng Anh:
 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Đường 25C,H. Nhơn Trạch,
 • Điện thoại : +84 (61) 3560065, 3560286, 3560067
 • Fax : +84 (61) 3560068
 • Email :
 • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn