Trugn tâm đào tạo và phát triển sắc ký Tp.HCM | Doanh Nghiệp Sài Gòn

 

Lĩnh vực hoạt động chính

Kiểm tra chất lượng, dịch vụ tư vấn và đào tạo, nghiên cứu, phát triển phương pháp phân tích (Đặc biệt là phương pháp Sắc Ký). Dịch vụ phân tích kiểm tra chất lượng. Quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường. Sửa chữa, kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. Tư vấn khoa học, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, cấu hình thiết bị…

@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 32
  [NameVi] => Thành phố Hồ Chí Minh
  [NameEn] => Hochiminh city
  [Code] => 8
  [Status] => 1
)
					

Trugn tâm đào tạo và phát triển sắc ký Tp.HCM

 • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh Center for Education & Development of Chromatography
 • Địa chỉ: 79 Trương Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : +84 (8) 38239643 – 38239872
 • Fax : +84 (8) 38239872
 • Email : edchcm@vnn.vn
 • Website : www.daotaosacky.com
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn