@@@@@@@
Array
(
  [CityID] => 84
  [NameVi] => Khánh Hòa
  [NameEn] => Khanh Hoa
  [Code] => 58
  [Status] => 1
)
					

Xn Chế Biến Hàng Song Mây Xuất Khẩu (Rapexco Suối Dầu)

 • Tên tiếng Anh:
 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Suối Dầu, X. Suối Tân, H. Diên Khánh,
 • Điện thoại : +84 (58) 3884097, 3743129, 3743398, 3743470
 • Fax : +84 (58) 3743437
 • Email : rapexco-suoidau@dng.vnn.vn
 • Website :
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn